Tại sao kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao lại quan trọng khi học Thạc sỹ?

0
511

Trong công tác quản lý kế toán – tài chính, người quản lý cần có cái nhìn tổng quan và đánh giá một cách xác thực nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Và một trong những kỹ năng không thể thiếu sót đó là phân tích kinh doanh nâng cao. Đặt trong bối cảnh công nghệ số như hiện nay thì nhiệm vụ này càng trở nên đặc biệc hơn bao giờ hết. Học Thạc sỹ các chuyên ngành kế toán tài chính bạn cần chú ý đặc biệt đến môn học này. 

Học thạc sỹ nhất định phải nghiên cứu kỹ môn “Phân tích kinh doanh nâng cao”

Theo đánh giá của các chuyên gia thì ngành Phân tích dữ liệu trong kinh doanh là một trong những đặc điểm nổi bật của kinh doanh ở thế kỷ 21. Đây là hoạt động mà người làm công tác quản lý phải trải qua quá trình nghiên cứu kỹ càng để đánh giá một cách chi tiết toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó mới có thể đưa ra nhận định chính xác doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả hay không, nguyên nhân nào khiến tiến độ kinh doanh trì trệ, cần khai thác các nguồn lực tiềm năng nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh…

Tại sao kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao lại quan trọng khi học Thạc sỹ? 1
Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao rất quan trọng với người làm quản lý trong doanh nghiệp

Sau khi học thạc sỹ, người Thạc sỹ có thể phân tích kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách chuyên nghiệp, triệt để và nhất quán trên từng phân khúc hoạt động. Được như vậy thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ:

1/  Có công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả
2/ Đánh giá và xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh một cách hệ thống.
3/ Kiểm soát mục tiêu của hoạt động kinh doanh hiện tại, đề ra giải pháp khắc phục, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp.
4/ Điều hành từng mặt hoạt động cụ thể của từng bộ phận sao cho nhất quán và phối hợp nhịp nhàng.
5/ Liên kết chặt chẽ mọi hoạt động của các bộ phận
6/ Giúp các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự án đầu tư.

Nội dung chương trình học kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao khi học Thạc sỹ

Hiện nay, tại các cơ sở đào tạo học Thạc sỹ với chuyên ngành kế toán – tài chính, nội dung môn học kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao thường được biên soạn và giảng dạy xoay quanh các nội dung chính sau đây:

Tại sao kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao lại quan trọng khi học Thạc sỹ? 2
Có rất nhiều nội dung cần nắm vững khi phân tích hoạt động kinh doanh 

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh

– Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh,
– Các phương pháp sử dụng trong phân tích,
– Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp.

Chuyên đề 2: Phân tích các yếu tố và tình hình sản xuất

– Phân tích tình hình sản xuất
– Phân tích các yếu tố sản xuất

Chuyên đề 3: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm

– Phân tích chung tình hình thực hiện giá thành
– Phân tích các khoản mục giá thành

Chuyên đề 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

– Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa
– Phân tích tình hình lợi nhuận

Chuyên đề 5: Phân tích báo cáo tài chính

– Phân tích khái quát về tài sản,
– Phân tích khái quát về nguồn vốn,
– Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.

Trong nội dung học thạc sỹ các chuyên ngành kế toán như Thạc sỹ kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh…Nội dung môn học này luôn được chú trọng trong đào tạo cho học viên. Ngoài các vấn đề cơ bản về vai trò của phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp và nội dung chương trình học trên đây, bạn còn cần tìm hiểu rất nhiều vấn đề như: nội dung hoạt động phân tích kinh doanh, yêu cầu khi phân tích kinh doanh, các nhân tố trong phân tích…

Hy vọng với những chia sẻ về vai trò của phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp trên đây sẽ giúp bạn có sự hào hứng và nhanh chóng xác định mục tiêu môn học khi học thạc sỹ các chuyên ngành kế toán – tài chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here