Đào tạo Giám đốc tài chính Quốc tế – CFO tại Viện quản trị tài chính AFC

0
482

Viện Quản trị tài chính AFC là một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán cho nhiều đối tượng học viên. Trong đó, chương trình đào tạo Giám đốc tài chính CFO là một trong những chương trình có uy tín nổi bật hàng đầu. Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn chương trình đào tạo Giám đốc tài chính một cách chi tiết nhất. Cùng tham khảo bài viết nhé!

Chương trình đào tạo khóa học Giám đốc Tài chính CFO

Chương trình đào tạo Giám đốc tài chính ở Viện quản trị tài chính AFC không hướng đến kiến thức cơ sở về quản trị tài chính mà chủ yếu tập trung vào bổ sung kiến thức & kỹ năng nghề nghiệp cao cấp về các lĩnh vực tài chính – kế toán. Khung chương trình đào tạo tập trung vào 04 điểm yếu chính là: Kỹ năng phân tích – Quản trị dòng tiền – Quản trị tài chính dự án – Lập kế hoạch tài chính.

Đào tạo Giám đốc tài chính Quốc tế - CFO tại Viện quản trị tài chính AFC 1
Viện Quản trị tài chính AFC là cơ sở đào tạo giám đốc tài chính uy tín hàng đầu hiện nay

MODULE: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1/ Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ
+ Cân đối hệ thống tồn kho của Doanh nghiệp
+ Cân đối tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu
+ Xác định chi phí tồn kho và giá vốn của hàng tồn kho

2/ Lập kế hoạch kinh doanh
+ Phân tích kinh doanh và dự báo doanh thu
+ Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
+ Kỹ năng phân tích kinh doanh
+ Kỹ năng phân tích và dự báo lợi nhuận

3/ Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí
+ Xác định danh mục chi phí của Doanh nghiệp
+ Xác định cấu trúc chi phí: chi phí biến đổi – chi phí cố định
+ Tối ưu hóa chi phí biến đổi
+ Dự báo chi phí tại mỗi mức doanh thu và sản lượng bán

4/ Ngày Cân đối tài chính & Quản trị huy động – sử dụng vốn

+ Kỹ thuật lập cân đối vốn
+ Quản trị các dòng vốn
+ Xử lý thặng dư hoặc thâm hụt vốn kinh doanh

5/ Dự báo tài chính Doanh nghiệp
+ Lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động
+ Dự báo các chỉ số kết quả kinh doanh: Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
+ Dự báo nhu cầu về kế hoạch sử dụng vốn
Case study: Lập kế hoạch tài chính

MODULE: PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1/ Phân tích tài chính của doanh nghiệp
+ Tổng quan về Kỹ thuật Phân tích Tài chính Doanh nghiệp
+ Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Kinh nghiệm đọc & phân tích các báo cáo tài chính: Làm gì khi thông tin quá
ít và theo một mẫu cứng nhắc?
+ Trình bày thông tin phân tích tài chính và liên hệ với các quyết định quản lý
nội bộ
+ Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Đào tạo Giám đốc tài chính Quốc tế - CFO tại Viện quản trị tài chính AFC 2
Viện quản trị tài chính hiện đang khai giảng các khóa học mới

2/ Các kỹ thuật phân tích kinh doanh và tài chính
+ Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
+ Phân tích cân đối tài chính
+ Trình bày thông tin phân tích hiệu quả
Case study: Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp

MODULE: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

1/ Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp
+ Dòng tiền – Hệ mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp
+ Khả năng sinh lời (profitability) và khả năng thanh toán (liquidity)
+ Dòng tiền vào (inflows) và dòng tiền ra (outflows)
+ Kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền mặt trong doanh nghiệp

2/ Thực hành Quản trị các dòng tiền
+ Các dấu hiệu thậm hụt tiền mặt
+ Các biện pháp quản lý dòng tiền
+ Tối ưu hóa dòng tiền trong doanh nghiệp

3/ Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ So sánh mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp & gián
tiếp
+ Phân tích phương trình xác định dòng tiền
+ Phân tích khả năng thanh khoản
+ Phân tích khả năng tạo ra tiền
+ Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp: Công ty Horrigon

4/ Dự toán tiền mặt
+ Mẫu dự toán tiền mặt
+ Phương pháp lập dự toán tiền mặt
+ Sử dụng các báo cáo quản trị dòng tiền
+ Dự toán tiền mặt và đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ
kinh doanh tới.
Case study: Quản trị dòng tiền
MODULE: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

1/ Quản trị dự án đầu tư
+ Các thành phần của dự án đầu tư
+ Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
+ Quy hoạch và kiểm soát dự án, các cuộc họp giao ban, đàm phán và giải
quyết tranh chấp khi thực hiện dự án
+ Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư
+ Chu trình kiểm soát nội bộ dự án đầu tư xây dựng
+ Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án.

2/ Thẩm định tài chính dự án đầu tư
+ Thẩm định nhân tố kinh tế, pháp lý, văn hóa, môi trường, nhân sự của dự án
+ Xây dựng dòng ngân lưu điển hình của dự án
+ Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án
+ Các quan điểm tài chính: ngân hàng, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và
quốc gia

3/Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 1
+ Xác định nhu cầu vốn lưu động và khả năng thu hồi vốn
+ Thẩm định cơ cấu chi phí của dự án
+ Thẩm định dòng tiền
+ Định giá các tài sản
+ Chất lượng thông tin tài chính dự án
+ Tính bền vững về tài chính của dự án

4/ Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 2
+ Model đánh giá dự án
+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền
+ Tiêu chuẩn đánh giá dự án NPV

5/ Quản trị dự án đầu tư: Phân tích kỹ thuật & quyết toán dự án
+ Tiêu chuẩn đánh giá sinh lợi nội bộ IRR
+ Phân tích độ nhạy của dự án
+ Tác động của thuế và chi phí cơ hội
+ Quyết toán dự án đầu tư
+ Các báo cáo của dự án
Case study: Quản trị tài chính dự án

Viện Quản trị Tài chính AFC có đội ngũ giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong quản trị tài chính đã và đang làm việc trong các tập đoàn Quốc tế hoặc được tu nghiệp ở các nước có nền tài chính phát triển. Vì thế nên quá trình đào tạo và giảng dạy theo phương pháp đổi mới, ứng dụng tiêu chí ‘tư duy qua hành động” để học viên có thể nắm được kiến thức lý luận và hình thành được kỹ năng chuyên sâu về quản trị tài chính trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của các doanh nghiệp.

Đào tạo Giám đốc tài chính Quốc tế - CFO tại Viện quản trị tài chính AFC 3
Cơ sở học có tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh

 Mục tiêu khóa học Giám đốc tài chính là gì?

Khóa học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng sau:
  • Cải thiện các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cao cấp cho nhà Quản trị tài chính ở 04 khu vực: Kỹ năng phân tích – Quản trị dòng tiền – Quản trị tài chính dự án đầu tư – Lập kế hoạch tài chính.
  • Trải nghiệm với các tình huống áp dụng kỹ năng của một CFO
  • Trao đổi với các đồng nghiệp và giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong quản trị tài chính.
  • Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.

 Đối tượng phù hợp để tham gia khóa học này gồm

  • Nhà Quản lý tài chính mong muốn trở thành nhà Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp;
  • Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư mong muốn phát triển nghề nghiệp, trở thành Giám đốc tài chính tương lai;
  • Những người tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán kiểm toán có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính
Đào tạo Giám đốc tài chính Quốc tế - CFO tại Viện quản trị tài chính AFC 4
Các lớp học chất lượng cao tại Viện quản trị tài chính AFC

Trong nội dung bài viết chúng tôi đã chia sẻ đến bạn những thông tin cơ bản của một khóa học Giám đốc tài chính. Để được tìm hiểu rõ hơn về chương trình học bạn có thể liên hệ đến phòng Tư vấn tuyển sinh đào tạo qua số hotline 0934552189 để được hỗ trợ tư vấn một cách chi tiết nhất.

Các địa chỉ liên hệ: 

Cơ sở 1: Tầng 01, Tòa N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 4, Tòa nhà 109, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 3: Tầng 4, Tòa nhà Đỗ Hải, đường Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng. Hotline: 0934 552 189

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here